Déry Attila        Attila Déry


főoldal

home

letöltések

downloads

könyvek

books

építészeti bibliográfia 1914-ig

architectural bibliograpy before 1914

magyar építőipari reklámok 1947 előtt


Építészettörténet History of Architecture

Magyar építészet 1867-1945.
Bp. 2000.
Merényi Ferenc társszerzőségével
 
http://www.terc.hu/konyv/
 

Az építészeti alkotás nem egyszerű, csupán alkotói szándéktól függő cselekvés, hanem olyan összetett folyamat, amely nem tárgyalható a társadalmi és műszaki háttér ismertetése nélkül. A társadalom értékítélete közvetlenül és közvetve is jelen van a tervezés tevékenységében. E két könyv ezért nem csupán épületeket, tervezőket, stílusokat mutat be, hanem ábrázolja azokat a történelmi folyamatokat is, amelyek valamely épület alkotásához – tágabb értelemben valamely építészeti irányzat születéséhez – vagy éppen letűnéséhez – vezettek.

Európai építészet 1750-1918.
Bp. 2004.
Merényi Ferenc társszerzőségével
 
http://www.terc.hu/konyv/
 

Az építészet, formái által mindig hangsúlyozott politikai jelentéshordozó, és mint ilyen, ősibb és egyetemesebb, mint más hatalmat hirdető jelképek. Hatalmi viszonyok és társadalmon belüli kapcsolatok bemutatására semmi sem alkalmasabb az építészetnél – amely a rangsor tükre. A rangsor jelzésére a forma szolgál, az építészeti forma pedig a már ismert elemek reprodukálása, egyéni eszközökkel. Amikor valamely társadalomban a viszonyok kialakultak és rögződtek, a társadalom megkereste magának azt a formát, amely e viszonyokat közérthetően kifejezte; ez az építészetben a „stílus” születése.

Önálló építészettörténeti tanulmányok más kiadványokban

Adattárak Repositories

Pest építészeti topográfiája I.
Pest Története és művészete.
Bp. 2005.

http://www.terc.hu/konyv/

A kerületek egyes kötetei ismertetik valamennyi ház
– építészeti jellegét,
topográfiai alapadatait; egykori és mai helyrajzi számok...
– építés adatait: ki, mikor kinek építette...
– fényképeit,
és felhívják a figyelmet az épületek esetleges kultúrtörténeti és történelmi jelentőségére is.

A topográfiák alapvetően építészeti és nem műemléki jellegűek. Nem is tesznek különbséget építészeti és történeti érték között – azért, mert ilyen különbség nincs. Nincs választó vonal a "befejezett" múlt és korunk között. Csak egyetlen építészeti érték létezik. A múltbeli és jelenlegi építészeti érték ma is felismerhető és az igazi érték meg is marad. A műemlékiség és a műemléki érték fogalma viszont nemzedékenként újra meghatározandó. Ez múlttal való kapcsolatunk változásának függvénye. A múltnak nem létezik a leíró személytől független objektív képe. A múlt soha sem adott, egyértelmű és végleges. Képét mi alakítjuk, felfogásunk, végső soron érdekeink szerint.

 

Pest építészeti topográfiája II.
V. kerület, Belváros – Lipótváros.
Bp. 2005.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Pest építészeti topográfiája III.
VI-VII. kerület, Terézváros-Erzsébetváros.
Bp. 2006.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Pest építészeti topográfiája IV.
VIII. kerület, Józsefváros.
Bp. 2007.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Anyag, szerkezet, forma... materials, structures, forms...

Történeti anyagtan
Bp. 2000.
 
http://www.terc.hu/konyv/

E könyv elfeledett anyagok, eljárások és receptúrák gyűjteménye; a már megszerzett tudás és gyakorlati ismeretek kiegészítője. Azon tervezőknek, kivitelezőknek és tulajdonosoknak válhat hasznára e mű,

– akik meg akarnak ismerni, át akarnak alakítani régi házakat,

– akik régi eljárások alapján akarnak újat építeni,

– akik ódzkodnak az agyondicsért, új anyagoktól.

A mára feledésbe merült építési módok némelyike ma is olcsó, tartós és kipróbált alternatívát kínál a drága modern anyagokkal és eljárásokkal szemben.

Történeti szerkezettan
Bp. 2002.
 

http://www.terc.hu/konyv/

Az anyagok ismertetését a régi szerkezetek – elveik, részletmegoldásaik, statikájuk – története és fejlődése egészíti ki. E könyv beosztása az építést követi, anyagok és szerkezetek szerint, az alapozástól a tetőig és ezen belül is e szerkezetek részleteiig. Ezen ismeretekre régi szerkezetek datálásakor, helyreállításakor, utánzásakor, kiegészítésekor egyaránt szükség van.

Klasszikus formatan
Bp. 2005.
 

http://www.terc.hu/konyv/

 

A görög földön kialakult és a hellenisztikus világban elterjedt „antik” építészeti formakincs, a történelem folyamán ismételten összefüggő építészeti stílust alkotott, napjainkig európai műveltségünk része, építészeti tudatunk és még inkább tudatalattink alapja. E formavilág – valamennyi, az idők folyamán belőle kifejlődött megoldással együtt – a reprezentáció építészeti kifejezése. E könyv bemutatja az antikra épülő építészeti világ formáit és gondolkodását is. Mint ilyen, formatani segédlet, amely hagyományos módon épül fel, időben és formai fejlődés szerint tagolva.

ARCHITECTURA ANTIQUA
Bp. 2008.

Az Öt könyv... kereskedelmi forgalomba nem került, korlátozott példányszámú oktatási segédlet változata.

 

 

 

 

 

Öt könyv a régi építészetről
1-5. Bp. 2010.
 
1. kötet. Alapozások és szerkezeti anyagok
http://www.terc.hu/konyv/
 
 

Ez az öt kötetre osztott kézikönyv azokat a régi szerkezeteket, anyagokat és építési eljárásokat foglalja össze, amelyek az elmúlt évtizedekben vagy évszázadban feledésbe merültek. Ha megbolygatjuk a régi szerkezeteket, jó ha tudjuk, mikor miféle anyagokkal kerülhetünk szembe és hogy elődeink egyes anyagokat miféle szempontok szerint választottak, méreteztek, építettek be.

 

A következőkben konkrét anyagokról és  szerkezetekről esik szó. Javaslatok és megjegyzések foglalkoznak egyes építészeti elemekkel, szerkezetekkel – azok értékére, helyreállítására, megóvására, helyettesítésére vonatkozóan. Ne feledjük, az alábbiak csupán ajánlások. Aki konkrét problémával áll szemben, annak a feladat ismeretében kell döntenie. Azt se feledjük, hogy e tanulmány egy ember műve, személyes tapasztalatok és ismeretek tárháza; más bizonyára máshová helyezné a hangsúlyokat.  

 

E tanulmány típus-szerkezeteket és típus-megoldásokat mutat be, jellemző korszakuk említésével. Természetesen léteznek korai és kései, valamint vegyes megoldások is. Az alaprajz, szerkezetek, anyagok ismerete elegendő kell hogy legyen az építés korának felismerésére. Segít ebben még a forma is – de az nem e tanulmány tárgya. 

 

A leírások az anyag bősége miatt tömörek és legalább alapszintű építészeti ismereteket feltételeznek.  

 

A vegyi összetételek ismertetője ott bő, ahol feltételezhető az ismertetett anyagok mai elkészítése – vagy hasonlóval helyettesítése.  

A tanulmányban idézett régi anyagnevek régi leírások esetén támpontot nyújthatnak...

 

 

 

 

Öt könyv a régi építészetről
1-5. Bp. 2010.
 
2. kötet. Falak, boltozatok, tagozatok, lépcsők
http://www.terc.hu/konyv/
 
 

Öt könyv a régi építészetről
1-5. Bp. 2010.
 
3. kötet. Faanyagú födémek, tetők, falak
http://www.terc.hu/konyv/
 
 

Öt könyv a régi építészetről
1-5. Bp. 2010.
 
4. kötet. Fényanyagú szerkezetek
http://www.terc.hu/konyv/
 
 

Öt könyv a régi építészetről
1-5. Bp. 2010.
 
5. kötet. Festések,  burkolatok, üvegek, gépészet
http://www.terc.hu/konyv/

Hatodik könyv a régi építészetről
Nyílászárók.

Bp. 2014.
http://www.terc.hu/konyv/

Öt könyv a régi építészetről.

2. kiadás
1-5. Bp. 2020.

 

1. Az építés anyagai

http://www.terc.hu/konyv/

 

E sorozat az 5 könyv a régi építészetről második, erősen bővített, részben újraírt kiadása. A bővítések a kollégák észrevételein és kérdésein, valamint saját tapasztalataimon alapulnak.

 

E könyvekben konkrét anyagokról és szerkezetekről esik szó. Javaslatok és megjegyzések foglalkoznak egyes építészeti elemekkel, szerkezetekkel – azok értékére, helyreállítására, megóvására, helyettesítésére vonatkozóan. Ne feledjük, ezek csupán ajánlások. Aki konkrét problémával áll szemben, annak a feladat ismeretében kell döntenie. Azt se feledjük, hogy e tanulmány egy ember műve, személyes tapasztalatok és ismeretek tárháza; más talán máshová helyezné a hangsúlyokat. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy ez az 5 könyv szakembereknek és felkészült érdeklődőknek készült. Bizonyos fogalmakat és építészeti szakkifejezéseket ismertként kezelek, külön magyarázat nélkül.

 

Ami az előző sorozathoz képest változott;

– a bevezető be bekerült az általános útmutató a gyakorlati munkához és az általános összefoglaló irodalomjegyzék,

– minden főfejezetet önálló irodalomjegyzék zár, amely az elérhető és elődeink által használt hazai szakirodalom összefoglalója,

– a falazó anyagokat, burkolatokat, vasgerendás födémeket, vasbeton födémeket és épületgépészet tárgyaló fejezeteket erősen bővítettem, lényegében újraírtam,

– módosítottam és bővítettem a boltozatokat, faszerkezeteket és festéseket bemutató fejezeteket, .

– útmutatókkal és javaslatokkal egészítettem ki az egyes főfejezetek tartalmát.

 

 

Öt könyv a régi építészetről.

2. kiadás
1-5. Bp. 2020

 

2. Kőműves épületszerkezetek.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Öt könyv a régi építészetről.

2. kiadás
1-5. Bp. 2020

 

3. Faszerkezetek.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Öt könyv a régi építészetről.

2. kiadás
1-5. Bp. 2020

 

4. Fémszerkezetek.

http://www.terc.hu/konyv/

 

Öt könyv a régi építészetről.

2. kiadás
1-5. Bp. 2020

 

5. Festések, burkolatok, üvegek, szigetelések, gépészet.

http://www.terc.hu/konyv/

Önálló szerkezettörténeti tanulmányok más kiadványokban

Segédletek Resorurces

Budapest eklektikus épület-szobrászata. Bp. 1991.

Eme összefoglaló az 19. század második fele és a 20. század eleje fővárosi épületszobrászatának mestereit és főbb alkotásaikat mutatja be.

 

 

 

 

 

 

Régi építészeti kifejezések gyűjteménye. Bp. 2004.

II. bővített kiadás, Bp. 2005.

http://www.terc.hu/konyv/

E szótár építés gyakorlatával kapcsolatos, ma már használatból kikopott szavak jegyzéke; azon szavaké, amelyeket az építők az elmúlt évszázadokban – lényegében a 18. századtól a második világháborúig tartó időszakban – használtak. Ismerteti a régi anyagneveket, a nyelvújítás mára feledésbe merült szavait, az iparosnyelv, többnyire német eredetű kifejezéseit.

Építészeti bibliográfia a könyvnyomtatás kezdetétől az első világháborúig. Bp. 2008.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E gyűjtemény azon könyvek jegyzéke, amelyet tervezők, építőmesterek, építtetők és bárki más, akit az építészet elvei és gyakorlata érdekelt… olvashattak, tanulmányozhattak, követhettek, könyvnyomtatás kezdeteitől az első világháborúig. Csak gyakorló tervezők, valamint azok írásait foglalja össze, akiknek valamilyen módon közvetlenül hatottak az építészeti gyakorlatra – korukban vagy később is...

Építészeti szakkifejezések szótára. Az építészet régi és új szavai Bp. 2011.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E szótár az előző két kiadás tapasztalatainak alapján a használatos anyagokat és építészeti szakkifejezéseket foglalja össze és mutatja be. Nem csupán az előzők bővített kiadása, hanem

- bevezetőjében kitér építészeti szókészletünk fejlődésére,

- közli idegen eredetű kifejezéseink eredeti változatát/változatait

- rajzokkal ábrázolja formatani és szerkezeti formai kifejezéseinket.

Architectural history bibliography before 1914. Scholars' Press 2017. The following collection is a list of books, which the designers, master builders, builders or just anybody interested in the principles and practice of architecture… could read, study or follow from the beginnings of the art of printing up to the First World War...
Tanulmányok Studies

Házak, emlékek, alkotók. Építészettörténeti séta a Szentimrevárosban és környékén

A Szentimreváros története 4.

Bp. 1999.

E könyv egy budai kerület előtörténetét, kialakulását és fejlődését mutatja be a római kortól napjainkig. Ismerteti a terület úthálózatának rögzülését és változásait, a kerület beépülését a főváros rendszerébe, valamint nevesebb épületeit és ismert építészeit is.

 

 

Nemzeti kísérletek építészetünk történetében.

Budakeszi 1995.

http://www.terc.hu/konyv/

E tanulmány azon kísérletek összegzése, amellyel a 19. század végétől kezdődően a magyar építészek fel akarták váltani a társadalom által megunt építészeti stílust, az eklektikát. E próbálkozások nem tárgyalhatók előzményeik, következményeik és hatásuk nélkül. A "stílusválasztás" mint az építtető és az építész problémája, a romantika korában tudatosodott és a 19. század második felében vált természetessé. A gyors fejlődés közben az építészet elveszítette stílussá érlelődő közhelyeit. A „hogyan tovább?” kérdésére a nemzethez tartozás életérzésének építészeti programmá emelése volt az egyik lehetséges válasz. E tanulmány a formák  választásának társadalmi hátterét vizsgálja.

A forma visszaszerzése. Építészettörténeti tanulmányok

Bp. 2002.

http://www.terc.hu/konyv/

E kötet önálló tanulmányokban építészet és társadalom kapcsolatát vizsgálja.

Alak és forma

 

http://www.kairosz.hu/

E könyv életünk és létünk formáit vizsgálja; formáink mit fejeznek ki és hogyan alkotnak egységes és egész rendszert a világegyetemmel összhangban.

 

 

Múltunk jövője. Gondolatok épített örökségünk sorsáról.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E könyv épített örökségünk megóvásának elvi kérdéseit tárgyalja.