Déry Attila        Attila Déry


főoldal

home

letöltések

downloads

könyvek

books

építészeti bibliográfia 1914-ig

architectural bibliograpy before 1914

 

Könyvek

 

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der Türen. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert… (Nürnberg, 1720)

   (fasch_ajto.pdf)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der klein und grossen Kapp=Fenster, Mezzaninen, und Kirch=Fenster, Schorsteine, Balustraden. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert... (Nürnberg, 1720)

   (fasch_ablak.pdf)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Des Jacobi Barozzi von Vignola Grund Regeln über die fünff Säulen auffs neue zum fleissigsten ubersehen, mit unterschtedenen nöthingen Regeln vermehret und mit 50 rissern in Kupffer... (Nürnberg, /Joh. Christoph Weigel/ 1720)

   (fasch_vignola.pdf)

 

 

Fellner Sándor: A magyar királyi Pénzügyminisztérium palotája (Bp. 1908)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/a-magyar-kiralyi-penzugyministerium-palotaja

 

Gallina Frigyes: Utcáink esztétikája (klny. Városi Szemle XVII. 1931)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/utcaink-esztetikaja-kulonnyomat-a-varosi-szemle-xvii-evfolyamabol

    

Kabdebó Gyula: Budapest székesfőváros kislakás és iskola építkezései (Bp. 1913)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/budapest-szekesfovaros-kislakas-es-iskola-epitkezesei

 

Miskovszky Viktor: Magyarország középkori és renaissance stílü máemlékei (Bp. 1885)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-kozepkori-es-renaissance-stilu-muemlekei

 

Mudrony Soma: Budapest jövője (Bp. 1913)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/budapest-jovoje-varosrendezesi-tanulmany

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 1. (Bp. 1870)

   → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-helyrajzi-tortenete-i

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 2-3 (Bp. 1870)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-helyrajzi-tortenete-ii-iii

 

Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez 1-2. (Bp. 1899)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/adalekok-budapest-szekes-fovaros-tortenetehez-i-ii-2

 

Schnédár János: A gyakorlati építészet elemei (Buda, 1862; Bécs, 1870)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/a-gyakorlati-epiteszet-elemei

 

Serlio, Sebastiano: Tutte l'Opere d'Architettura di Sebastiano Serlio bolognese; Dove si trattano in disegno, quelle cose, che sono più necessarie all'Architetto; et hora di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di case private nella Città, & in villa, et un'indice copiosissimo Raccolto per via di considerazioni da M. Gio. Domenico Scamozzi. (Venetia, /de'Franceschi/ 1584)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/tutte-iopere-darchitettura-et-prospetiva

 

gróf Széchenyi István: Pesti por és sár (Évszám és kiadó nélkül /Pest, Heckenast, 1866/)

   (szechenyi_por_es_sar.pdf)

 

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel: Dictionnaire raisonné de l' architecture française du Xleme au XVeme siecle (Paris, /Bance et Morel/ 1854-1868)                 

  1. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-1

  2. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-2

  3. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-3

  4. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-4

  5. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-5   

  6. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-6

  7. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-7

  8. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-8

  9. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-9 

  10. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-10

 

 

Történeti szerkezettan

 

Az alábbi táblázat az elsősorban anyagokat és szerkezeteket tárgyaló egyetemi előadássorozatom egyes előadásainak vázlatát, mintegy emlékeztetőként tartalmazza. E vázlatok az Öt könyv a régi építészetről 1-5. (Bp. 2010, második, bővített kiadás 2020) kötetein alapulnak. Mivel azonban annak megírása óta egyre több idő telik el, és mert a gyakorlat újabb problémákat vet fel, az Öt könyvhöz képest eme előadások módosult tartalommal bírnak - azaz nem azok kivonatai.

Bevezető*

Általános bevezető. Épületek kezelése és értékelése. Típushibák.

Alapozások, falak*

Alapozások fejlődése. Faltípusok.

Boltozatok 1.*

Boltozatok kialakulása. Alapformák. Eszközök.

Boltozatok 2. * 

Boltozatok típusai. Hibák és javításuk.

Faszerkezetek 1. *

Faanyagok. Faanyagok hibái. Faanyagvédelem. Födémek.

Faszerkezetek 2. *

Fa tetőszerkezetek fejlődése.Középkor. Egyszerű szerkezetek.

Faszerkezetek 3. *

Különleges faszerkezetek. Tornyok, kupolák

Vasbeton szerkezetek 1. *

A vasbeton szerkezetek kialakulása. Vasgerendás szerkezetek.

Vasbeton szerkezetek 2. *

20. századi gerendás, elemes, stb. szerkezetek.

Vasbeton szerkezetek 3. *

Vasbeton szerkezetek fejlődése. Ipari szerkezetek és típusaik.
Vasszerkezetek.* A vas szerepe az ipar fejlődésében. Vasszerkezetek és kötéseik kialakulása.

18-20. századi szakirodalom.*

A hazai építészet fejlődését befolyásoló építési szakirodalom

A kereskedelem épületei *

A kereskedelem sajátos építészete a 18. századtól.

A vasút épületei *

A vasút építészetének kialakulása a 19. században.
Hidak* A hidak fejlődése a 19. században és a 20. század elején.
Építészettörténet

Bevezető*

Általános fogalmak és magyarázataik.

Kapcsolatunk a múlttal.

A műemlékvédelem hazai gyakorlata.

Az antik* Az ókori építészet formái és hatása az utókorra.
Bizánc* Bizánc és a Közel-kelet építészete.
A középkori ipari forradalom* A középkori ipari forradalom és hatása az építészetre
A középkor építészete* A romanika és a gótika. A szerkezeti fejlődés.
A reneszánsz építészet* A reneszánsz építészet és hatása az utókorra.
A barokk építészet* A z ellenreformáció építészete. A változó Európa. A barokk tovább élése.
A klasszicizmus építészete* A változó társadalom és az antik formák követése. A 20. századi klasszicizmus.
A romantika építészet* Epizód jellegű építészet, pittoreszk formák. Egyéniség és társadalom.
Az eklektika építészete* A polgári reprezentáció kora és formái.
A századforduló építészete* Az útkeresés kora. Nemzeti formák és kísérletek. A szecesszió.
A modern építészet A modern építészet kettőssége és problémái.
Történeti anyagtan
Habarcsok* Mész, Hidraulikus pótlékok, cementek.
Téglák* Téglák, falazó rendszerek.
Műkő* Szilikát alapú műkövek.
Festékek* Festékek típusai és alkalmazásuk.
Festések, eljárások* Különféle festési eljárások; freskó, tempera, stb.
Burkolatok* A burkolatok fajtái és alkalmazásuk.
Kővédelem* A kővédelem megoldásai.
Fémek* Vas és egyéb fémek és alkalmazásuk.
Üveg* Üveg; története, gyártása, fajtái felhasználása.
Hő- és hangszigetelés* A hő- és hangszigetelések története, régi anyagai és megoldásai.

Egyéb előadások

A Nemzeti Színház tőrténete*
A pesti Belváros*
A pesti Lipótváros*
Reformkori építészetünk*
Szepesi kéthajós templomok*
Reformkori városkép*
A pesti Városháza 1939-es pályázata*
Pesti bérházi szerkezetek*
 

* Ez(ek) a Mű(vek) a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

Share Remix Attribution   Share-alike