Déry Attila        Attila Déry


főoldal

home

letöltések

downloads

könyvek

books

építészeti bibliográfia 1914-ig

architectural bibliograpy before 1914

magyar építőipari reklámok 1947 előtt

 

Könyvek

 

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der Türen. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert… (Nürnberg, 1720)

   (fasch_ajto.pdf)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der klein und grossen Kapp=Fenster, Mezzaninen, und Kirch=Fenster, Schorsteine, Balustraden. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert... (Nürnberg, 1720)

   (fasch_ablak.pdf)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Des Jacobi Barozzi von Vignola Grund Regeln über die fünff Säulen auffs neue zum fleissigsten ubersehen, mit unterschtedenen nöthingen Regeln vermehret und mit 50 rissern in Kupffer... (Nürnberg, /Joh. Christoph Weigel/ 1720)

   (fasch_vignola.pdf)

 

 

Fellner Sándor: A magyar királyi Pénzügyminisztérium palotája (Bp. 1908)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/a-magyar-kiralyi-penzugyministerium-palotaja

 

Gallina Frigyes: Utcáink esztétikája (klny. Városi Szemle XVII. 1931)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/utcaink-esztetikaja-kulonnyomat-a-varosi-szemle-xvii-evfolyamabol

    

Kabdebó Gyula: Budapest székesfőváros kislakás és iskola építkezései (Bp. 1913)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/budapest-szekesfovaros-kislakas-es-iskola-epitkezesei

 

Miskovszky Viktor: Magyarország középkori és renaissance stílü máemlékei (Bp. 1885)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-kozepkori-es-renaissance-stilu-muemlekei

 

Mudrony Soma: Budapest jövője (Bp. 1913)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/budapest-jovoje-varosrendezesi-tanulmany

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 1. (Bp. 1870)

   → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-helyrajzi-tortenete-i

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 2-3 (Bp. 1870)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/magyarorszag-helyrajzi-tortenete-ii-iii

 

Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez 1-2. (Bp. 1899)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/adalekok-budapest-szekes-fovaros-tortenetehez-i-ii-2

 

Schnédár János: A gyakorlati építészet elemei (Buda, 1862; Bécs, 1870)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/a-gyakorlati-epiteszet-elemei

 

Serlio, Sebastiano: Tutte l'Opere d'Architettura di Sebastiano Serlio bolognese; Dove si trattano in disegno, quelle cose, che sono più necessarie all'Architetto; et hora di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di case private nella Città, & in villa, et un'indice copiosissimo Raccolto per via di considerazioni da M. Gio. Domenico Scamozzi. (Venetia, /de'Franceschi/ 1584)

   https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/tutte-iopere-darchitettura-et-prospetiva

 

gróf Széchenyi István: Pesti por és sár (Évszám és kiadó nélkül /Pest, Heckenast, 1866/)

   (szechenyi_por_es_sar.pdf)

 

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel: Dictionnaire raisonné de l' architecture française du Xleme au XVeme siecle (Paris, /Bance et Morel/ 1854-1868)                 

  1. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-1

  2. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-2

  3. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-3

  4. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-4

  5. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-5   

  6. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-6

  7. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-7

  8. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-8

  9. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-9 

  10. → https://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/dictionnaire-raisonne-de-larchitecture-vol-10

 

 

Történeti szerkezettan

 

Az alábbi táblázat az elsősorban anyagokat és szerkezeteket tárgyaló egyetemi előadássorozatom egyes előadásainak vázlatát, mintegy emlékeztetőként tartalmazza. E vázlatok az Öt könyv a régi építészetről 1-5. (Bp. 2010.) kötetein alapulnak. Mivel azonban annak megírása óta egyre több idő telik el, és mert a gyakorlat újabb problémákat vet fel, az Öt könyvhöz képest eme előadások módosult tartalommal bírnak - azaz nem azok kivonatai.

 

Történeti szerkezettan 1. *

     (tortszerk1_ep_orokseg.pdf)

Általános fogalmak.

A műemlékvédelem hazai gyakorlata.

Épületek típushibái.

Irodalom.

Történeti szerkezettan 2.*

     (tortszerk2_falak.pdf)

 

Alapozások.

Falak.

Falak méretezése.

Történeti szerkezettan 3.*

     (tortszerk3_bolt1.pdf)

 

Boltozatok 1.

Formák.

Építés.

Boltozatok a régi szakirodalomban.

Történeti szerkezettan 4. * 

    (tortszerk4_bolt2.pdf)

 

Boltozatok 2.

Boltozattípusok.

Boltozatok hibái és korrigálásuk.

Történeti szerkezettan 5. *

     (tortszerk5_fa1.pdf)

Faszerkezetek 1.

Faanyagok és védelmük.

Födémtípusok.

Szerkezeti hibák és megoldásaik..

Történeti szerkezettan 6. *

     (tortszerk6_fa2.pdf)

Faszerkezetek 2.

Járatos tetőszerkezetek.

Példák

Történeti szerkezettan 7. *

     (tortszerk7_fa3.pdf)

Faszerkezetek 3.

Csomópontok.

Különleges szerkezetek.

Történeti szerkezettan 8. *

     (tortszerk8_vb1.pdf)

Vasbeton szerkezetek 1.

A beton.

Vasgerendás szerkezetek.

Történeti szerkezettan 9. *

     (tortszerk9_vb2.pdf)

Vasbeton szerkezetek 2.

Vasbetongerendás, béléstestes szerkezetek.

Történeti szerkezettan 10. *

     (tortszerk10_vb3.pdf)

Vasbeton szerkezetek 3.

Ipari építészet.

Külföldi és hazai példák.

Történeti szerkezettan 11. *

     (tortszerk11_vasszerk1.pdf)

Vaszerkezetek 1.

Anyag.
Fejlődés és példák.

 
Építészettörténet

Építészettörténet I., Bevezető*

     (01eptort_bev.pdf)

 

Általános fogalmak és magyarázataik

A művészettörténet kialakulása és problémái

Kapcsolatunk a múlttal.

Az építészeti érték.

A műemlékvédelem hazai gyakorlata.

Irodalom.

Építészettörténet II., Korok, stílusok*

     (02eptort_stilusok.pdf)

 

Korok, stílusok, fogalmak.

kelet és nyugat különbsége.

Korjellemző elnevezések és tartalmuk.

Építészettörténet III. Habarcsok*

     (03eptort_habarcs.pdf)

 

Habarcsok és vakolatok.

Habarcsadalékok.

A mész és használata.

Hidraulikus pótlékok és cement-szerű anyagok.

Cement: történet, fajták, típusok.

Magnézia-alapú anyagok.

Építészettörténet IV. Alapozás, falak... * 

    (04eptort_alap_falak.pdf)

 

Az alapozás története.

Alapok típusai és datálásuk módja.

Különleges alapozások.

Falazás anyagai és fajtái - antik eredetű elnevezések.

Téglakötések fajtái.

Falszerkezetek hagyományos méretezése.

Salakalapú falazó anyagok.

Építészettörténet V. Boltozatok 1.* 

     (05eptort_boltozat1.pdf)

Ívek szerkesztése és elnevezéseik.

Alternatív szerkesztések.

A boltozás technikája és eszközei.

Építészettörténet VI. Boltozatok 2.* 

     (06eptort_boltozat2.pdf)

A boltozatok fajtái.

A boltozattípusok korjellemző mivolta és a datálás korlátai.

A boltozatok méretezése.

Boltozatok kárai és helyreállításuk módjai

Építészettörténet VII.  Vasbeton szerkezetet 1.*

    (07eptort_vasbeton1.pdf)

A vasbeton kialakulása. Elvek, feltalálók.

Korai szerkezetek.

A Monier-rendszerű szerkezetek elvei, kialakításuk és problémáik. A Monier-elvből levezetett szerkezetek.

Út korunk vasbeton szerkezeteihez.

Építészettörténet VIII. Vasbeton szerkezetek 2.*

     (08eptort_vasbeton2.pdf)

Gerendás, gerendás-betételemes és nagyelemes szerkezetek.

A szerkezetek fejlődése.

A két világháború közötti időszak járatos szerkezetei, problémái.

Építészettörténet IX. Faszerkezetek - anyagok*

     (09eptort_fa_anyag.pdf)

Faanyagok elnevezései.

Fák fajtái.

Fák védelmének okai.

Fák védelmének története. Régi anyagok és megoldások. Korunk anyagai.

Építészettörténet X. Faszerkezeti csomópontok* 

     (10eptort_facsp.pdf)

Faszerkezetek kapcsolatai és csomópontjai.

A kapcsolatok típusai.

A kapcsolatok korjellemző mivolta.

Építészettörténet XI. Fafödémek*

     (11eptort_fafodem.pdf)

Fa födémek járatos fajtái és elnevezéseik.

Fa födémek méretezése.

Különleges, vasszerkezetű és betonelemes fafödémek.

Fa födémek szerkezeti kapcsolatai és merevítése.

Építészettörténet XII. Fa tető-szerkezetek*

     (12eptort_fatetoszerk.pdf)

 

A tetőszerkezetek kialakulása.

Középkori fa tetőszerkezetek.

A középkor után kialakult tetőszerkezeti rendszerek és jellemzőik.

Tetőszerkezetek tipikus csomópontjai.

Vas-elemekkel kombinált tetőszerkezetek.

Építészettörténet XIII. Járatos faszerkezetek*

     (13eptort_jaratos-teto.pdf)

Hazai építészetünkben előforduló fa tetőszerkezetek.

A járatos szerkezetek és elemeik elnevezései.

Járatos szerkezeteink felismerése és vizsgálata.

Építészettörténet XIV. Különleges faszerkezetek*

     (14eptort_kulszerk.pdf)

Mérnöki fa tetőszerkezetek.

Íves a tetőszerkezetek.

Kupolás a tetőszerkezetek.

Ipari fa tetőszerkezetek.

Templomtornyok.

Harangművek.

Építészettörténet XV. Festések 1.*

     (15eptort_fest1.pdf)

A fali festések anyagai, osztályozásuk és történetük.

Festékek tulajdonságai.

Modern festékanyagok.

Építészettörténet XVI. Festések 2.*

     (16eptort_fest2.pdf)

Fali festések technológiái.

Korjellemző technológiák.

Hazai példák.

Építészettörténet XVII. Műkövek*

     (17eptort_muko.pdf)

A műkövek típusai.

Márványutánzatok.

Különleges eljárások.

Építészettörténet XVIII. Kővédelem*

     (18eptort_kovedelem.pdf)

A kővédelem szükségessége.

A kőfelületek és anyagok védelmének története.

Korunk anyagai és megoldásai.

Építészettörténet XIX. Építészeti üveg*

     (19eptort_uveg.pdf)

 

Az üveg története.

Az üveggyártás technológiája.

Az üvegek fajtái és összetételek.

Üveg burkolatok és portálüvegek.

Üvegtéglák.

Üvegmozaikok.

Színes (ólom) üvegezés.

Építészettörténet XX. Fémek*

     (20eptort_femek.pdf)

A vas, gyártása és alkalmazása.

Színesfémek és ötvözeteik.

Építészettörténet XXI. Vasszerkezetek.*

     Hidak

     (21eptort_hidak.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 1.

A hidak fejlődése, és fajtái.

Építészettörténet XXII. Vasszerkezetek.*

     A kereskedelem épületei

     (22eptort_keresk.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 2.

A kereskedelem és a kiállítások épületei.

Építészettörténet XXIII. Vasszerkezetek.*

     A vasút épületei

     (23eptort_vasut.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 3.

Állomások, pályaudvarok nagy csarnokai és építészete.

 

Építészettörténet XXIV. Vasszerkezetek.*

     Részletek és csomópontok

     (24eptort_csp.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 4.

Részletek, csomópontok.

Történeti formák és új szerkezetek.

 

Egyéb előadások

 

Az alábbi táblázat korábban több helyen (FUGA, Magyar Építész Kamara, MÉSz Mesteriskola...) tartott előadásaim összefoglalója. E szövegek vázlatok, amelyek az előadások anyagát mutatják be.

 

Az időjárás változásának hatása kultúránkra* 

     (eghajlat.pdf)

Az éghajlat változása az előző kb. 10.000 évben.

"Jó" és "rosszabb" korok.

A változások történelmi és társadalmi következményei.

Az éghajlatváltozás hatásai az építészetben.

Mi várható és hogyan reagálhatunk?

Ipari építészet *

     (ipari.pdf)

A téma aktualitása.

Az ipari építészet fejlődése. Külföldi és hazai példák.

Az ipari építészet szerepe modern építészetünk kialakulásában.

1945 utáni ipari építészetünk..

A műemlékvédelem hozzáállása az ipari építészeti emlékekhez általában és hazánkban.

Modern építészetünk elfeledett oldala* 

     (modern_ep.pdf)

A modern fogalma.

A modern építészet kettős gyökere.

Az elfeledett olasz modern. Példák, előképek, párhuzamok.

Olasz befolyás hazánk 20. századi építészetében.

Az azonosulás kérdései a magyar építészetben*

     (nemzeti_epiteszet.pdf)

Nép és nemzet fogalma.

Nemzeti művészet iránti igény kialakulása a 19. század elején.

A nemzeti építészet irányzatai a 19. század második felében és a 20. században.

A népi és nemzeti eredet vitái.

A hatalom elvesző formája - Nemzeti színházaink*

     (nemzeti_szinhaz.pdf)

Hatalom és építészet kapcsolata. A formák jelképi értéke.

Nemzeti színházaink története.

Mai nemzeti színházunk története.

Nemzeti színházunk.

Szepesi kéthajós templomok*

     (szepesi_2hajos_tpl.pdf)

Kéthajós templomépítészet kialakulása a Szepességben.

Épületek, történeteik.

A kora középkori ipari forradalom*

     (közepkori_ip_forr.pdf)

A római kor utáni visszaesés.

A konszolidálódó Európa gyors ipari fejlődése. Társadalmi, politikai és kulturális okok.

Az innováció alapjai.

A kor középkori ipari forradalom eredményei és hatása.

Az első ipari forradalom elfeledésének okai.

A "nagy" ipari forradalom és következményei*

     (ujkori_ip_forr.pdf)

A "nagy" ipari forradalom társadalmi és szellemi környezete. Igények és törekvések.

Alkotók és műveik.

A földrajzi felfedezések hatása.

A vas tömeggyártásának következményei.

Ybl Miklós és kora*

     (yblmiklos.pdf)

Ybl Miklós kora és pályája.

Viszonya kora építészeti kérdéseihez. Ney Béla.

Alkotásai.

Munkatársai.

Magyar építési gyakorlati szakirodalom a 19. században. -

Miből tanulhatott, mit olvashatott Ybl Miklós*

     (18_19_sz_szakirodalom.pdf)

A tematika változásai.

Külföldi és hazai szerzők.

A magyar szakmai nyelv kialakulása

Szakkönyvi átvételek.

A Budapesti városháza pályázata, 1939*

     (varoshaza_paly_1939.pdf)

A budapesti Városháza 1939. évi pályázatának tervei.

Előzmények, történet.

A pályázati helyszín tervezési problémái.

Lipótváros*

     (lipotvaros.pdf)

A Budapest V. ker. egykori önálló része a Lipótváros.

Történet, kialakulása.

Épületek.

Már nem álló emlékek.

A régi Tabán*

     (taban.pdf)

A Tabán története.

Helyszín, kialakulás.

Épületek és utcák.

A Tabán helye.

A régi pesti Belváros*

     (pest_belvaros.pdf)

A régi pesti Belváros magjának története.

A Belváros magjának bontása 1895 után.

Képek, már nem álló épületek.

 

* Ez(ek) a Mű(vek) a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

Share Remix Attribution   Share-alike