Déry Attila        Attila Déry

A magyar építőipar 1947 előtti reklámjai                                                                                                                 építő anyagok és építő ipar

Főoldal

   home

 

Magyar építőipari reklámok 1947 előtt

   advertisements before 1947

 

 

vissza

 

Reklámok!

(Kattintásra előjön a képek táblája!)

 

Az építő ipar a 19. század elején vált önálló iparrá, tulajdonképpen úgy, hogy művelői észre sem vették. A cementgyártás már eleve gyári léptéket – beruházások, gépek... – kívánt, és e gyári termelést a téglagyártás Hoffmann-kemencés technológiájával követte. A klasszicizmus építészetének típus megoldásait a szakiparok gazdaságos tömegtermeléssel szolgálták ki. A 19. század második felétől

– az építőipari alapanyagok (cement, tégla, műhabarcs...),

a különféle tartószerkezetek alap és másodlagos elemei,

– a szakiparok termékei (nyílászárók, burkolóelemek...),

– a vegyipari termékei (festékek, védő és tartósítószerek) az iparszerű gyártás termékeivé váltak. E termékeket előállítók és velük együttműködő vagy tőlük független kereskedők árusították.

Azok a reklámok, ahol külföldi – általában osztrák – cég szerepel, természetesen meghagyom a német elnevezést. Ahol magyar céget német névvel hirdetnek, a magyar cégbejegyzés szerinti nevet is beírom, tekintet nélkül arra, hogy a reklámon fel van-e tüntetve – kivéve akkor, ha mindkét nyelvű reklám szerepel a felsorolásban.

Az építőipar reklámjainak egy része gyártót, más része forgalmazót takar. Az első világháború után néhány nagy kivitelező cég – például Sorg Antal – azonban saját gyártott vagy forgalmazott termékeit termékeit mutatta be.

A kínálat egyik fő pillérei a tégla és a cementgyártás voltak. A kiegyezés után kisebb cementgyárak sora működött hazánkban. Ilyen volt a bécsi konkurencia által hamar tönkretett Benkó Károly nyergesújfalusi, Csik József szerémi, Benczúr József mógyoróskai üzeme. Komolyabb és technológiailag modernebb vállalkozás volt Rogge Miksa lábatlani cementgyára. Egyes vállalkozók beton-anyagú termékeik miatt álltak rá az önálló cementgyártásra. Ilyen volt a burkolatokat gyártó Cristofoli Vince és Walla József is. A 19. század végére a beocsini gyárakat egyesítő Redlich, Ohrenstein és Spitzer féle cég ha nem is monopolizálta a haza cementgyártást, de kiemelt helyzetbe került vetélytársaival szemben.

Csak az első világháború utáni átrendeződés változtatta meg a piaci helyzetet. Ekkor a kartellben működő gyárak többé-kevésbé felosztották maguk között a piacot. Ilyen gyár volt az 1920-as években a Bélapátfalvára települt Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Rt. és a Magnezit-ipar Rt. Az 1920-as években a többinél tőkeresősebb MÁK (Magyar Általános Kőszénbánya Rt.) jó minőségű portlandcementjével és bauxitcementjével piacvezető helyzetbe került. Nagyobb cégek – mint a lábatlani és nyergesújfalui cementgyárakat átvevő Egyesült Tégla és Cementgyár Rt. a tégla- és a cementgyártás együtt művelték.

Magyarországon régen uradalmak, települések elöljáróságai, különféle társulatot és cégek egyaránt működtettek téglagyárakat. Ezek általában helyi igényeket elégítettek ki. Mellettük működtek nagyobb gyárak is. A reformkorban keletkezett és továbbélő pesti üzemek – Mieszbach-féle gyárat öröklő Drasche Henrik, a Hungária Gőztéglagyár, Lechner János-féle üzem... – a 19. század második felében Hoffman-kemencés rendszerűek voltak. A nagyobb üzemek – mint az István Téglagyár Rt., a Drasche-gyárból lett pesti Kőszénbánya és Téglagyár Társulat, a Rapid tégláiról nevezetes Csornai Gőztéglagyár... – mellett egyes specializálódott gyárak – például mészhomok-téglagyár – számíthattak országos ismertségre és vevőkörre. Ilyen volt a Hofhauser Lajos-féle téglagyár, a Virava József-féle téglagyártó üzem.

Széles körben ismertek voltak hazákban a különféle előrekevert "műhabarcsok", az azbeszt-alapú gyártmányok, és az egyes speciális elemek – például Walla József kőanyagcsövei, a Magyar Kerámia Rt. termékei...

A nevek ABC-sorrendben sorakoznak; rájuk kattintva előbukkan a reklám.

Asztalos- és beltéri famunkák, kárpitozások

 

Ácsmunkák

 

Beton, vasbeton műkő és gipszmunkák

 

Burkolatok

 

Egyéb munkák és hirdetések...

 

Építő anyagok

 

Festőmunkák, festékek, aranyozás

 

Fém, lakatos és bádogos munkák, vasszerkezetek

 

Gépészet, elektromos munkák, felvonók

 

Kőfaragók, szobrászok

 

Kőművesek, építési vállalkozók

 

Mérnöki munkák és mérnöki irodák

 

Nyílászárók, redőnyök, portálok, üvegek, üvegező munkák

 

Szigetelések, tetőfedések, favédelem