Déry Attila        Attila Déry                                                      

Gyakorlati építészettörténet         

Főoldal (vissza)

   home

 

 

 

 

*

Creative Commons Licenc
Ez(ek) a Mű(vek) a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

 

Az előadások elé...

 

Az alábbi táblázat az elsősorban anyagokat és szerkezeteket tárgyaló egyetemi előadássorozatom egyes előadásainak vázlatát, mintegy emlékeztetőként tartalmazza. E vázlatok az Öt könyv a régi építészetről 1-5. (Bp. 2010.) kötetein alapulnak. Mivel azonban annak megírása óta egyre több idő telik el, és mert a gyakorlat újabb problémákat vet fel, az Öt könyvhöz képest eme előadások módosult tartalommal bírnak - azaz nem azok kivonatai.

 

Történeti szerkezettan 1. *

     (tortszerk1_ep_orokseg.pdf)

Általános fogalmak.

A műemlékvédelem hazai gyakorlata.

Épületek típushibái.

Irodalom.

Történeti szerkezettan 2.*

     (tortszerk2_falak.pdf)

 

Alapozások.

Falak.

Falak méretezése.

Történeti szerkezettan 3.*

     (tortszerk3_bolt1.pdf)

 

Boltozatok 1.

Formák.

Építés.

Boltozatok a régi szakirodalomban.

Történeti szerkezettan 4. * 

    (tortszerk4_bolt2.pdf)

 

Boltozatok 2.

Boltozattípusok.

Boltozatok hibái és korrigálásuk.

Történeti szerkezettan 5. *

     (tortszerk5_fa1.pdf)

Faszerkezetek 1.

Faanyagok és védelmük.

Födémtípusok.

Szerkezeti hibák és megoldásaik..

Történeti szerkezettan 6. *

     (tortszerk6_fa2.pdf)

Faszerkezetek 2.

Járatos tetőszerkezetek.

Példák

Történeti szerkezettan 7. *

     (tortszerk7_fa3.pdf)

Faszerkezetek 3.

Csomópontok.

Különleges szerkezetek.

Történeti szerkezettan 8. *

     (tortszerk8_vb1.pdf)

Vasbeton szerkezetek 1.

A beton.

Vasgerendás szerkezetek.

Történeti szerkezettan 9. *

     (tortszerk9_vb2.pdf)

Vasbeton szerkezetek 2.

Vasbetongerendás, béléstestes szerkezetek.

Történeti szerkezettan 10. *

     (tortszerk10_vb3.pdf)

Vasbeton szerkezetek 3.

Ipari építészet.

Külföldi és hazai példák.

Történeti szerkezettan 11. *

     (tortszerk11_vasszerk1.pdf)

Vaszerkezetek 1.

Anyag.

Fejlődés és példák.

Építészettörténet I., Bevezető*

     (01eptort_bev.pdf)

 

Általános fogalmak és magyarázataik

A művészettörténet kialakulása és problémái

Kapcsolatunk a múlttal.

Az építészeti érték.

A műemlékvédelem hazai gyakorlata.

Irodalom.

Építészettörténet II., Korok, stílusok*

     (02eptort_stilusok.pdf)

 

Korok, stílusok, fogalmak.

kelet és nyugat különbsége.

Korjellemző elnevezések és tartalmuk.

Építészettörténet III. Habarcsok*

     (03eptort_habarcs.pdf)

 

Habarcsok és vakolatok.

Habarcsadalékok.

A mész és használata.

Hidraulikus pótlékok és cement-szerű anyagok.

Cement: történet, fajták, típusok.

Magnézia-alapú anyagok.

Építészettörténet IV. Alapozás, falak... * 

    (04eptort_alap_falak.pdf)

 

Az alapozás története.

Alapok típusai és datálásuk módja.

Különleges alapozások.

Falazás anyagai és fajtái - antik eredetű elnevezések.

Téglakötések fajtái.

Falszerkezetek hagyományos méretezése.

Salakalapú falazó anyagok.

Építészettörténet V. Boltozatok 1.* 

     (05eptort_boltozat1.pdf)

Ívek szerkesztése és elnevezéseik.

Alternatív szerkesztések.

A boltozás technikája és eszközei.

Építészettörténet VI. Boltozatok 2.* 

     (06eptort_boltozat2.pdf)

A boltozatok fajtái.

A boltozattípusok korjellemző mivolta és a datálás korlátai.

A boltozatok méretezése.

Boltozatok kárai és helyreállításuk módjai

Építészettörténet VII.  Vasbeton szerkezetet 1.*

    (07eptort_vasbeton1.pdf)

A vasbeton kialakulása. Elvek, feltalálók.

Korai szerkezetek.

A Monier-rendszerű szerkezetek elvei, kialakításuk és problémáik. A Monier-elvből levezetett szerkezetek.

Út korunk vasbeton szerkezeteihez.

Építészettörténet VIII. Vasbeton szerkezetek 2.*

     (08eptort_vasbeton2.pdf)

Gerendás, gerendás-betételemes és nagyelemes szerkezetek.

A szerkezetek fejlődése.

A két világháború közötti időszak járatos szerkezetei, problémái.

Építészettörténet IX. Faszerkezetek - anyagok*

     (09eptort_fa_anyag.pdf)

Faanyagok elnevezései.

Fák fajtái.

Fák védelmének okai.

Fák védelmének története. Régi anyagok és megoldások. Korunk anyagai.

Építészettörténet X. Faszerkezeti csomópontok* 

     (10eptort_facsp.pdf)

Faszerkezetek kapcsolatai és csomópontjai.

A kapcsolatok típusai.

A kapcsolatok korjellemző mivolta.

Építészettörténet XI. Fafödémek*

     (11eptort_fafodem.pdf)

Fa födémek járatos fajtái és elnevezéseik.

Fa födémek méretezése.

Különleges, vasszerkezetű és betonelemes fafödémek.

Fa födémek szerkezeti kapcsolatai és merevítése.

Építészettörténet XII. Fa tető-szerkezetek*

     (12eptort_fatetoszerk.pdf)

 

A tetőszerkezetek kialakulása.

Középkori fa tetőszerkezetek.

A középkor után kialakult tetőszerkezeti rendszerek és jellemzőik.

Tetőszerkezetek tipikus csomópontjai.

Vas-elemekkel kombinált tetőszerkezetek.

Építészettörténet XIII. Járatos faszerkezetek*

     (13eptort_jaratos-teto.pdf)

Hazai építészetünkben előforduló fa tetőszerkezetek.

A járatos szerkezetek és elemeik elnevezései.

Járatos szerkezeteink felismerése és vizsgálata.

Építészettörténet XIV. Különleges faszerkezetek*

     (14eptort_kulszerk.pdf)

Mérnöki fa tetőszerkezetek.

Íves a tetőszerkezetek.

Kupolás a tetőszerkezetek.

Ipari fa tetőszerkezetek.

Templomtornyok.

Harangművek.

Építészettörténet XV. Festések 1.*

     (15eptort_fest1.pdf)

A fali festések anyagai, osztályozásuk és történetük.

Festékek tulajdonságai.

Modern festékanyagok.

Építészettörténet XVI. Festések 2.*

     (16eptort_fest2.pdf)

Fali festések technológiái.

Korjellemző technológiák.

Hazai példák.

Építészettörténet XVII. Műkövek*

     (17eptort_muko.pdf)

A műkövek típusai.

Márványutánzatok.

Különleges eljárások.

Építészettörténet XVIII. Kővédelem*

     (18eptort_kovedelem.pdf)

A kővédelem szükségessége.

A kőfelületek és anyagok védelmének története.

Korunk anyagai és megoldásai.

Építészettörténet XIX. Építészeti üveg*

     (19eptort_uveg.pdf)

 

Az üveg története.

Az üveggyártás technológiája.

Az üvegek fajtái és összetételek.

Üveg burkolatok és portálüvegek.

Üvegtéglák.

Üvegmozaikok.

Színes (ólom) üvegezés.

Építészettörténet XX. Fémek*

     (20eptort_femek.pdf)

A vas, gyártása és alkalmazása.

Színesfémek és ötvözeteik.

Építészettörténet XXI. Vasszerkezetek.*

     Hidak

     (21eptort_hidak.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 1.

A hidak fejlődése, és fajtái.

Építészettörténet XXII. Vasszerkezetek.*

     A kereskedelem épületei

     (22eptort_keresk.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 2.

A kereskedelem és a kiállítások épületei.

Építészettörténet XXIII. Vasszerkezetek.*

     A vasút épületei

     (23eptort_vasut.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 3.

Állomások, pályaudvarok nagy csarnokai és építészete.

 

Építészettörténet XXIV. Vasszerkezetek.*

     Részletek és csomópontok

     (24eptort_csp.pdf)

Nagy vasszerkezetek fejlődése 4.

Részletek, csomópontok.

Történeti formák és új szerkezetek.