Déry Attila        Attila Déry                                                 

Tanulmányok Studies      

Főoldal

   home

 

Építészettörténet

  history of architecture

 

Adattárak

  repositories

 

Anyag, szerkezet, forma...

 material, structure, form...

 

Segédletek

  resources

 

Tanulmányok 

  studies

 

Építészettörténeti bibliográfia

  architectural history bibliography

 

 

 

Házak, emlékek, alkotók. Építészettörténeti séta a Szentimrevárosban és környékén

 

A Szentimreváros története 4.

Bp. 1999.

E könyv egy budai kerület előtörténetét, kialakulását és fejlődését mutatja be a római kortól napjainkig. Ismerteti a terület úthálózatának rögzülését és változásait, a kerület beépülését a főváros rendszerébe, valamint nevesebb épületeit és ismert építészeit is.

 

 

 

 

Nemzeti kísérletek építészetünk történetében.

Budakeszi 1995.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E tanulmány azon kísérletek összegzése, amellyel a 19. század végétől kezdődően a magyar építészek fel akarták váltani a társadalom által megunt építészeti stílust, az eklektikát. E próbálkozások nem tárgyalhatók előzményeik, következményeik és hatásuk nélkül. A "stílusválasztás" mint az építtető és az építész problémája, a romantika korában tudatosodott és a 19. század második felében vált természetessé. A gyors fejlődés közben az építészet elveszítette stílussá érlelődő közhelyeit. A „hogyan tovább?” kérdésére a nemzethez tartozás életérzésének építészeti programmá emelése volt az egyik lehetséges válasz. E tanulmány a formák kilakulásának és választásának társadalmi hátterét vizsgálja. Így ad választ arra, miért létezett 1900 táján egymás mellett több építészeti irányzat.

 

Ez legkritikusabban fogadott könyvem. Volt aki a formák társadalmi hátterét nem tudta elfogadni, akadt aki az építészeti alkotás közösségi jellegén akadt fenn, a legtöbb bírálat a nemzeti forma és mesterei értékelését érte, holott az ellentétek, idegen hatások, legfőképpen pedig az alkotói problémák bemutatása nem nélkülözhetetlen megértésükhöz és értékelésükhöz.

 

E könyv megjelenéséhez nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Dr. Fehér Dezső, valamint - tanácsaival is támogatva - Dr. Nemeskürty István és - Kós Károly megítélését segítve - néhai László Gyula.  

 

 

A forma visszaszerzése. Építészettörténeti tanulmányok

Bp. 2002.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E kötet önálló tanulmányokban építészet és társadalom kapcsolatát vizsgálja.

Alak és forma

 

http://www.kairosz.hu/

E könyv életünk és létünk formáit vizsgálja; formáink mit fejeznek ki és hogyan alkotnak egységes és egész rendszert a világegyetemmel összhangban.