Déry Attila        Attila Déry                                                      

Segédletek Resorurces      

Főoldal

   home

 

Építészettörténet

  history of architecture

 

Adattárak

  repositories

 

Anyag, szerkezet, forma...

 material, structure, form...

 

Segédletek

  resources

 

Tanulmányok 

  studies

 

Építészettörténeti bibliográfia

  architectural history bibliography

 

 

 

Budapest eklektikus épület-szobrászata. Bp. 1991.

Eme összefoglaló az 19. század második fele és a 20. század eleje fővárosi épületszobrászatának mestereit és főbb alkotásaikat mutatja be.

 

 

 

 

 

 

Régi építészeti kifejezések gyűjteménye. Bp. 2004.

 

II. bővített kiadás, Bp. 2005.

 

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

E szótár építés gyakorlatával kapcsolatos, ma már használatból kikopott szavak jegyzéke; azon szavaké, amelyeket az építők az elmúlt évszázadokban – lényegében a 18. századtól a második világháborúig tartó időszakban – használtak. Ismerteti a régi anyagneveket, a nyelvújítás mára feledésbe merült szavait, az iparosnyelv, többnyire német eredetű kifejezéseit.

 

Építészeti bibliográfia a könyvnyomtatás kezdetétől az első világháborúig. Bp. 2008.

 

http://www.terc.hu/konyv/

 

E gyűjtemény azon könyvek jegyzéke, amelyet tervezők, építőmesterek, építtetők és bárki más, akit az építészet elvei és gyakorlata érdekelt… olvashattak, tanulmányozhattak, követhettek, könyvnyomtatás kezdeteitől az első világháborúig. Csak gyakorló tervezők, valamint azok írásait foglalja össze, akiknek valamilyen módon közvetlenül hatottak az építészeti gyakorlatra – korukban vagy később is... E bibliográfia nem halott dolog, a múlt adatainak egyszerű felsorolása. Valamely szervezett társadalom leglátványosabb megjelenési formája az építészeti forma. Az építészet pedig a múltból él, a jelen ihletének a múlt, a bennünk élő emlékképek összessége a humusza.

 

Építészeti szakkifejezések szótára. Az építészet régi és új szavai Bp. 2011.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E szótár az előző két kiadás tapasztalatainak alapján a használatos anyagokat és építészeti szakkifejezéseket foglalja össze és mutatja be. Nem csupán az előzők bővített kiadása, hanem

- bevezetőjében kitér építészeti szókészletünk fejlődésére,

- közli idegen eredetű kifejezéseink eredeti változatát/változatait

- rajzokkal ábrázolja formatani és szerkezeti formai kifejezéseinket.

Architectural history bibliography before 1914. Scholars' Press 2017. The following collection is a list of books, which the designers, master builders, builders or just anybody interested in the principles and practice of architecture… could read, study or follow from the beginnings of the art of printing up to the First World War...