Déry Attila        Attila Déry                        

Anyag, szerkezet, forma...                     

Főoldal

   home

 

Építészettörténet

  history of architecture

 

Adattárak

  repositories

 

Anyag, szerkezet, forma...

 material, structure, form...

 

Segédletek

  resources

 

Tanulmányok 

  studies

 

Építészettörténeti bibliográfia

  architectural history bibliography

 

 

 

Történeti anyagtan

Bp. 2000.

 

http://www.terc.hu/konyv/

E könyv elfeledett anyagok, eljárások és receptúrák gyűjteménye; a már megszerzett tudás és gyakorlati ismeretek kiegészítője. Azon tervezőknek, kivitelezőknek és tulajdonosoknak válhat hasznára e mű,

– akik meg akarnak ismerni, át akarnak alakítani régi házakat,

– akik régi eljárások alapján akarnak újat építeni,

– akik ódzkodnak az agyondicsért, új anyagoktól.

A mára feledésbe merült építési módok némelyike ma is olcsó, tartós és kipróbált alternatívát kínál a drága modern anyagokkal és eljárásokkal szemben. Tudatunk mélyén ott rejtőznek elődeink eltemetett ismeretei, a régi építés archetipikus formái és részletei, amelyek hangulatunkat, gondolkodásunkat, ízlésünket nagymértékben befolyásolják. Bizonyos anyagok és megoldások korra utaló tartalma letagadhatatlan. Ha az anyagok jelentését ismerve uraljuk az építészetet, mint szakmát, sokrétű utalásokat építhetünk bele épületeinkbe.

 

 

Történeti szerkezettan

Bp. 2002.

 

http://www.terc.hu/konyv/

Az anyagok ismertetését a régi szerkezetek – elveik, részletmegoldásaik, statikájuk – története és fejlődése egészíti ki. E könyv beosztása az építést követi, anyagok és szerkezetek szerint, az alapozástól a tetőig és ezen belül is e szerkezetek részleteiig. Ezen ismeretekre régi szerkezetek datálásakor, helyreállításakor, utánzásakor, kiegészítésekor egyaránt szükség van. 

  

 

Klasszikus formatan

Bp. 2005.

 

http://www.terc.hu/konyv/

 

A görög földön kialakult és a hellenisztikus világban elterjedt „antik” építészeti formakincs, a történelem folyamán ismételten összefüggő építészeti stílust alkotott, napjainkig európai műveltségünk része, építészeti tudatunk és még inkább tudatalattink alapja. E formavilág – valamennyi, az idők folyamán belőle kifejlődött megoldással együtt – a reprezentáció építészeti kifejezése. E könyv bemutatja az antikra épülő építészeti világ formáit és gondolkodását is. Mint ilyen, formatani segédlet, amely hagyományos módon épül fel, időben és formai fejlődés szerint tagolva. Emellett e tanulmány célja a forma szerepének tisztázása az építészetben. A formák történelmi folyamatokat tükröző szerepe és az egyén és a társadalom kapcsolata legjobban az építészet fejlődésében követhető, mint az egyetlen hatalmi reprezentációra is alkalmas és kollektív művészetben.

 

ARCHITECTURA ANTIQUA

Bp. 2008.

Az Öt könyv... kereskedelmi forgalomba nem került, korlátozott példányszámú oktatási segédlet változata.

 

 

 

 

 

 

 

Öt könyv a régi építészetről

1-5. Bp. 2010.

 

1. kötet. Alapozások és szerkezeti anyagok

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

Ez az öt kötetre osztott kézikönyv azokat a régi szerkezeteket, anyagokat és építési eljárásokat foglalja össze, amelyek az elmúlt évtizedekben vagy évszázadban feledésbe merültek. Ha megbolygatjuk a régi szerkezeteket, jó ha tudjuk, mikor miféle anyagokkal kerülhetünk szembe és hogy elődeink egyes anyagokat miféle szempontok szerint választottak, méreteztek, építettek be.

 

A következőkben konkrét anyagokról és  szerkezetekről esik szó. Javaslatok és megjegyzések foglalkoznak egyes építészeti elemekkel, szerkezetekkel – azok értékére, helyreállítására, megóvására, helyettesítésére vonatkozóan. Ne feledjük, az alábbiak csupán ajánlások. Aki konkrét problémával áll szemben, annak a feladat ismeretében kell döntenie. Azt se feledjük, hogy e tanulmány egy ember műve, személyes tapasztalatok és ismeretek tárháza; más bizonyára máshová helyezné a hangsúlyokat.  

 

E tanulmány típus-szerkezeteket és típus-megoldásokat mutat be, jellemző korszakuk említésével. Természetesen léteznek korai és kései, valamint vegyes megoldások is. Az alaprajz, szerkezetek, anyagok ismerete elegendő kell hogy legyen az építés korának felismerésére. Segít ebben még a forma is – de az nem e tanulmány tárgya. 

 

A leírások az anyag bősége miatt tömörek és legalább alapszintű építészeti ismereteket feltételeznek.  

 

A vegyi összetételek ismertetője ott bő, ahol feltételezhető az ismertetett anyagok mai elkészítése – vagy hasonlóval helyettesítése.  

A tanulmányban idézett régi anyagnevek régi leírások esetén támpontot nyújthatnak...

 

 

 

Öt könyv a régi építészetről

1-5. Bp. 2010.

 

2. kötet. Falak, boltozatok, tagozatok, lépcsők

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

Öt könyv a régi építészetről

1-5. Bp. 2010.

 

3. kötet. Faanyagú födémek, tetők, falak

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

Öt könyv a régi építészetről

1-5. Bp. 2010.

 

4. kötet. Fényanyagú szerkezetek

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

 

Öt könyv a régi építészetről

1-5. Bp. 2010.

 

5. kötet. Festések,  burkolatok, üvegek, gépészet

http://www.terc.hu/konyv/

Hatodik könyv a régi építészetről

Nyílászárók.

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

Önálló tanulmányok más kiadványokban:

Az építészeti eklektika anyaghasználatának kérdéséhez = in: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára – tanulmányok. OMvH 1994. 401-410.

„Építésügyi szabályozások” és “Fővárosi Közmunkák tanácsa”. = in: A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája. Szerk. Császár László és Sedlmayr János, Bp. 1992. 107-111.

A műemlék épületek és köztéri szobrok védelmének lehetőségei rendkívüli állapot körülményei között. = in: Ajánlás a kulturális javak megóvásához rendkívüli körülmények között. Bp. 1995. 76-80.

Buildings Materials and Structures Applied during the Era of Historism – Problems Associated with their Restoration. = In: Monuments and Sites Hungary. ICOMOS, Sri Lanka, 1996.

A historizmus korának építési technikája és a helyreállítás problémái. = in: Hitelesség, módszer kivitel a magyarországi gyakorlatban. főszerk. Harrach Erzsébet. Bp. 1996. 42-48.

A hagyományos műemléki gyakorlat és annak alkalmazhatósága az ipari műemlékek esetében. = in: Az ipari műemlékvédelem helyzete Magyarországon. OMvH 1997. 55-59.

Tartószerkezetek korai méretezési elvei és megoldásai = in: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. – tanulmányok. OMvH 1998. 577-591.

Régi habarcsok és vakolatok. = Alaprajz 5. (1998) 2. sz. 44-47.