Déry Attila        Attila Déry                                                         

        Építészettörténet History of Architecture      

Főoldal

   home

 

Építészettörténet

  history of architecture

 

Adattárak

  repositories

 

Anyag, szerkezet, forma...

 material, structure, form...

 

Segédletek

  resources

 

Tanulmányok 

  studies

 

Építészettörténeti bibliográfia

  architectural history bibliography

 

 

 

 

Magyar építészet 1867-1945.

Bp. 2000.

Merényi Ferenc társszerzőségével

 

http://www.terc.hu/konyv/

 

 

 

 

Európai építészet 1750-1918.

Bp. 2004.

Merényi Ferenc társszerzőségével

 

http://www.terc.hu/konyv/

 

Az építészeti alkotás nem egyszerű, csupán alkotói szándéktól függő cselekvés, hanem olyan összetett folyamat, amely nem tárgyalható a társadalmi és műszaki háttér ismertetése nélkül. A társadalom értékítélete közvetlenül és közvetve is jelen van a tervezés tevékenységében. E két könyv ezért nem csupán épületeket, tervezőket, stílusokat mutat be, hanem ábrázolja azokat a történelmi folyamatokat is, amelyek valamely épület alkotásához – tágabb értelemben valamely építészeti irányzat születéséhez – vagy éppen letűnéséhez – vezettek.

 

Az építészet, formái által mindig hangsúlyozott politikai jelentéshordozó, és mint ilyen, ősibb és egyetemesebb, mint más hatalmat hirdető jelképek. Hatalmi viszonyok és társadalmon belüli kapcsolatok bemutatására semmi sem alkalmasabb az építészetnél – amely a rangsor tükre. A rangsor jelzésére a forma szolgál, az építészeti forma pedig a már ismert elemek reprodukálása, egyéni eszközökkel. Abban a pillanatban, amikor valamely társadalomban a viszonyok kialakultak és rögződtek, a társadalom megkereste magának azt a formát, amely e viszonyokat közérthetően kifejezte; e megmerevedés az építészetben a „stílus” születése.

 

A két történetben szerzőtársam, mentorom és atyai jó barátom, Dr. Merényi Ferenc építészmérnök, építészettörténész, műegyetemi tanár (1923 -2006) volt. Pályafutása során dolgozott a BME Építészettörténeti és Elméleti Intézetében, illetve az Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén (1974-1977, 1990-1993); volt a Római Magyar Intézet igazgatója (1959-1965, 1977-1983), az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatója (1966-1974) és a budapesti Szépművészeti Múzeum főigazgatója (1984-1990). Építészet- és zeneszeretete, műveltsége, bölcsessége, minden ortodoxiától mentes építészettörténeti felfogása és nem utolsósorban a miénknél jobb korba illő embersége mély benyomást gyakorolt rám. Könyveink évtizedes beszélgetéseink során alakultak ki és meghatározták felfogásomat is.

 

Önálló tanulmányok más kiadványokban:

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a Főváros. = Magyar Építőművészet 1984. 1. sz. 6-8., 2. sz. 7-8., 4. sz. 2-4. 5. sz. 5-8.

Magánerős lakásépítés a két világháború között. = Magyar Építőművészet 1987. 1. sz. 34-35.

A Parlament képzőművészete. = in: Steindl Imre (1839-1902) építész műegyetemi tanár emlékezete BME 1988. (1991) 55-57. Éptört és Elm. Int. Konferencia kiadv. 2.)

Horler Miklós: A Bakócz-Kápolna az Esztergomi Főszékesegyházban. = Ars Hungarica 1989. 227-228.

Báró Podmaniczky Frigyes (1824-1907) és a Közmunkatanács. = Pavilon 4. (1990)

Adalékok az un. Kecskeméti ház történetéhez. (Bp. V. Veres Pálné u. 9.). = Műemlékvédelmi Szemle 1991. 2. 41-43.

Neoreneszánsz motívumok Ybl pesti palotáin. = in: Ybl Miklós építész 1814-1891. Hild-Ybl Al. kiáll. kat. 1991. 73-76.

A kiegyezés korának építészeti programadója: Ney Béla. = in: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. – tanulmányok. OMvH 1993. 369-382.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa (1870-1948). Egy független városrendező hatóság. = Budapesti Negyed III. 3. (1995.) 77-86.

   (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00008/dery.htm)

Bérházak, Pénzintézetek. = in: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. szerk. Császár László. Bp. 1995. 9-22., 159-164.

Naissance d’une capitale moderne. Budapest fin de siěcle. = Monuments Historiques No 201. Mars-Avril 1996.

Filmjeink kulisszái (Építészfórum 1999) (http://archivum.epiteszforum.hu/muhely_utopia/muhely_utopia116.php)

Előszó a Magyar Állami Felső Építő Ipariskola Szünidei Felvételei reprint kiadásához. Bp. 2002.

Építészet a két világháború között. in= PANNON ENCIKLOPÉDIA. A magyar építészet története. Urbis, 2009.:

    Nosztalgia a húszas években, 431-438.

    Építészet és társadalmi felelősségtudat, 439-441.

    Modern építészet Magyarországon, 442-449.

    Modern bérház-építészetünk, 450-452.

    Templomok és történeti formák, 453-455.

    Modern világi középületek, 456-459.

    Vita a „nemzeti építészet” jövőjéről, 460-461.

    Az organikus felfogás korlátai, 462-463.

 

Ismeretterjesztő kiadványok:

Budapest. Ferenciek tere. TKM füzetek 1996.

A belvárosi Plébániatemplom. TKM füzetek 1998.